top of page

Mitä osteopatia on?

Osteopatia on kehoa kokonaisvaltaisesti ymmärtävä, pehmeä hoitomuoto (Andrew Taylor Still, 1874), jossa tuetaan ja autetaan kehon omaa pyrkimystä tasapainoon, terveyteen. Se aktivoi kehon ns. itseparantavan mekanismin, jonka avulla elimistö kykenee sopeutumaan elinympäristöönsä.

Osteopatiassa on laaja kirjo erilaisia hoitomenetelmiä. Esimerkiksi mobilisoivilla tekniikoilla voidaan liikutella niveliä, lihaksia, faskioita ja kehoa pehmeästi ja suostutellen. Kraniaalitekniikat tai biodynaaminen lähestyminen taas ovat hienovaraisempaa hoitamista, mutta niiden syvä rentouttava ja balansoiva vaikutus tuntuu jälkeenpäin vahvasti. Monipuolisuuden vuoksi osteopatiassa ei olekaan välittömiä hoidon vasta-aiheita. Ammattitaitoinen osteopaatti osaa valita oikeat menetelmät hoidettavan kehon tarpeen ja tilan mukaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että osteopaatin tekemä hoito ei noudata koskaan samaa kaavaa, vaan hoito muuttuu hoitoprosessin edetessä.

Keho on luotu liikkuvaksi ja toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jossa kaikki kehon osat suorittavat erikseen ja yhdessä niille annettuja tehtäviä. Kun syystä tai toisesta kehossa alkaa esiintyä jännityksiä ja jäykkyyttä vaikuttaa se väistämättä koko elimistön toimintaan sitä heikentävästi. Osteopatian monipuolisin hoitomenetelmin pyritään palauttamaan kehoon sen normaali jousto ja rentous. Osteopaatti toimii siis kehoa kannustavana ja auttavana tekijänä hoitoprosessissa kehon itse muokatessa saatua tietoa tarvittavaan muotoon.

Osteopatia auttaa potilasta oman kehon hahmottamisessa. Tämä antaa potilaalle mahdollisuuden kuunnella oman elimistön tarpeita ja tehdä tarvittavia muutoksia arkielämään terveyden voimistamiseksi. Parhaan lopputuloksen saamiseksi tämä on edellytys.  Muista, että Kehosi on temppelisi.

Tässä tyypillisimpiä oireita, joita asiakkaat kuvaavat hoitoon hakeutuessaan:

 • lihasjännitykset, -kireydet ja -säryt eri puolella kehoa

 • päänsärky, migreeni 

 • ahdistus rintakehässä, hengittämisen hankaluus tai hengästyminen

 • erityyppiset vatsavaivat

 • käsien/sormien puutuminen

 • iskias-vaiva/alaraajojen puutuminen/kipu 

 • keski- /alaselän väsyminen 

 • uniongelmat

 • yleinen vireystilan lasku 

 • hormonitoiminnan häiriöt

Kenelle osteopatia sopii?

Ohjeita terveenä pysymiseen 100 vuotta sitten

 • Onnellinen se, joka oikein ymmärtää ja seuraa luonnon viittauksia

 • Ajattele ruumiisi parasta jo tänään ennen kuin se kipujen ja tautien kautta muistuttaa sinua olemisestaan

 • Tyydytä kaikki tarpeesi, seuraa jokaista halua, kehitä kaikkia taipumuksiasi, vaan älä missään kohdassa tee enempää tahi vähempää, kuin mitä luontosi suvaitsee ja omatuntosi myöntää

 • Älä anna maalliset murheet rasittaa mieltäsi äläkä kiivastu

 • Vältä käräjäkäyntejä ja kaikenlaisia rettelöitä - itse harmistuminen vahingoittaa sinua enemmän kuin se asia, joka harmia tuotti

 • Ihminen saavuttaa korkeimman iän yksinkertaisimmalla tavalla eläen.

 • Nämä ovat elämäsi ehdot: kohtuullisuus, puhtaus, liikunta ja tyytyväisyys.

bottom of page