top of page

Mitä osteopatia on?

Osteopatia on kehoa kokonaisvaltaisesti ymmärtävä, pehmeä hoitomuoto (Andrew Taylor Still, 1874), jossa tuetaan ja autetaan kehon omaa pyrkimystä tasapainoon, terveyteen. Se aktivoi kehon ns. itseparantavan mekanismin, jonka avulla elimistö kykenee sopeutumaan elinympäristöönsä.

Osteopatiassa on laaja kirjo erilaisia hoitomenetelmiä. Esimerkiksi mobilisoivilla tekniikoilla voidaan liikutella niveliä, lihaksia, faskioita ja kehoa pehmeästi ja suostutellen. Kraniaalitekniikat tai biodynaaminen lähestyminen taas ovat hienovaraisempaa hoitamista, mutta niiden syvä rentouttava ja balansoiva vaikutus tuntuu jälkeenpäin vahvasti. Monipuolisuuden vuoksi osteopatiassa ei olekaan välittömiä hoidon vasta-aiheita. Ammattitaitoinen osteopaatti osaa valita oikeat menetelmät hoidettavan kehon tarpeen ja tilan mukaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että osteopaatin tekemä hoito ei noudata koskaan samaa kaavaa, vaan hoito muuttuu hoitoprosessin edetessä.

Keho on luotu liikkuvaksi ja toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jossa kaikki kehon osat suorittavat erikseen ja yhdessä niille annettuja tehtäviä. Kun syystä tai toisesta kehossa alkaa esiintyä jännityksiä ja jäykkyyttä vaikuttaa se väistämättä koko elimistön toimintaan sitä heikentävästi. Osteopatian monipuolisin hoitomenetelmin pyritään palauttamaan kehoon sen normaali jousto ja rentous. Osteopaatti toimii siis kehoa kannustavana ja auttavana tekijänä hoitoprosessissa kehon itse muokatessa saatua tietoa tarvittavaan muotoon.

Osteopatia auttaa potilasta oman kehon hahmottamisessa. Tämä antaa potilaalle mahdollisuuden kuunnella oman elimistön tarpeita ja tehdä tarvittavia muutoksia arkielämään terveyden voimistamiseksi. Parhaan lopputuloksen saamiseksi tämä on edellytys.  Muista, että Kehosi on temppelisi.

Tässä tyypillisimpiä oireita, joita asiakkaat kuvaavat hoitoon hakeutuessaan:

 • lihasjännitykset, -kireydet ja -säryt eri puolella kehoa

 • päänsärky, migreeni 

 • ahdistus rintakehässä, hengittämisen hankaluus tai hengästyminen

 • erityyppiset vatsavaivat

 • käsien/sormien puutuminen

 • iskias-vaiva/alaraajojen puutuminen/kipu 

 • keski- /alaselän väsyminen 

 • uniongelmat

 • yleinen vireystilan lasku 

 • hormonitoiminnan häiriöt

Kenelle osteopatia sopii?

 • Työikäiset
  Työikäiset ovat tyypillinen hoitoon hakeutuva ryhmä. Yksipuoliset työasennot sekä pitkät työpäivät kuormittavat kehoa saaden aikaan monipuolista oireilua. Kiireinen arki sekä riittämättömyyden tunne väsyttää sekä fyysisesti että henkisesti. Myös harrastukset saattavat tuoda lihasjännityksiä eri puolille kehoa ja ne usein myös kuormittavat elimistöä toispuoleisesti. Nämä aiheuttavat kehon asennon muutoksia sekä syövät kehon voimavaroja toimia normaalisti. Osteopatia auttaa saamaan oireet kuriin pureutuen aiheuttajaan lisäämällä joustoa ja tasapainoa kehoon. Hoito auttaa myös ymmärtämään ja näkemään arjessa tapahtuvien asioiden merkityksen kokonaistilanteessa.
 • Ikääntyvät
  Ikääntyvillä ihmisillä kehon kudoksissa tapahtuu luontaista elastisuuden vähenemistä. Se altistaa nivelten liikkuvuuden alenemiselle sekä sen myötä esimerkiksi vaivalloisempaan kävelyyn. Liikkuvuuden hankaloituminen aiheuttaa usein sen välttämisen, jolloin myös tärkeät elintoimintomme ei saa tarpeeksi virikkeitä toimiakseen täysipainoisesti (esim. hermosto ja verenkierto). Osteopatin avulla lisätään liikkuvuutta, vähennetään kiputuntemuksia ja pyritään palauttamaan normaali liikkuvuus kehoon.
 • Lapset ja nuoret
  Lapset ja nuoret tarvitsevat myös hoitoa normaalin kasvun tueksi. Lapset liikkuvat ja toimivat vaistonvaraisesti, kehoaan tiedostamatta kuunnellen. Tämä useasti turvaakin lapsen kivuttoman ja normaalin kehityksen. Lapset kuitenkin altistuvat yhä nuorempina erilaisille rasituksille. Koulun penkillä istuminen, läksyjen teko huonossa asennossa tai vaikka kuormittava harrastus aiheuttavat ihan samassa määrin ongelmia nuoren keholle kuin aikuisenkin. Usein lasten ja nuorten kuvaamia kipuja valitettavasti vähätellään vaikka niihin tulisi puuttua hyvin nopeasti. Erilaiset ryhtivirheet sekä lihasjännitykset hoitamattomina nuorella iällä toimivat heikkona alustana aikuisuuteen astuessa. Osteopatian avulla pystytään hoitamaan erilaisia kudosjännityksiä näin ohjaten ja tukien lapsen normaalia kehityskaarta.
 • Odottavat äidit, Äitiydestä haaveilevat sekä vauvat
  Odottavan äidin keho käy läpi verrattaen lyhyessä ajassa uskomattoman muutoksen. Erilaiset tuntemukset, kiputilat, kolotukset ja väsymys, ovat odotettavissa raskauden aikana. Osteopatialla pystytään hoitamaan jännityksiä ja purkamaan kehon stressiä, hoitaen ja hoivaten odottavan äidin kehoa. Näin odottaja energisoituu ja jaksaa paremmin sopeutua muutoksiin. Hoidon jälkeen keho on tasapainoisempi ja valmiimpi synnytykseen. Kireydet ja virheasennot kehossa voivat hankaloittaa lapsen jo entisestään ahtaita oloja kohdussa. Lapsen voi olla esimerkiksi ahdasta pyörähtää haluttuun tarjontaan synnytystä varten. Osteopatia voi olla merkittävä apu tällaisessa tilanteessa. Kehoa on myös hyvä hoitaa ennen toivottua raskautta. Tällä voidaan vaikuttaa positiivisesti raskauden mutkattomampaan etenemiseen. Äidin on hyvä muistaa, että syntymä on myös lapselle erittäin voimakas kokemus. Vastasyntynyt voi oireilla vahvasta tapahtumasta monin tavoin. Lapsen itkuisuuteen ja levottomuuteen kannattaa hakea apua osteopaatilta. Usein vastasyntynyt saa hoidosta nopeasti helpotusta ja elämän alkutaival jatkuu tasapainoisemmin ja valoisammin!

   Ohjeita terveenä pysymiseen 100 vuotta sitten

 • Onnellinen se, joka oikein ymmärtää ja seuraa luonnon viittauksia

 • Ajattele ruumiisi parasta jo tänään ennen kuin se kipujen ja tautien kautta muistuttaa sinua olemisestaan

 • Tyydytä kaikki tarpeesi, seuraa jokaista halua, kehitä kaikkia taipumuksiasi, vaan älä missään kohdassa tee enempää tahi vähempää, kuin mitä luontosi suvaitsee ja omatuntosi myöntää

 • Älä anna maalliset murheet rasittaa mieltäsi äläkä kiivastu

 • Vältä käräjäkäyntejä ja kaikenlaisia rettelöitä - itse harmistuminen vahingoittaa sinua enemmän kuin se asia, joka harmia tuotti

 • Ihminen saavuttaa korkeimman iän yksinkertaisimmalla tavalla eläen.

 • Nämä ovat elämäsi ehdot: kohtuullisuus, puhtaus, liikunta ja tyytyväisyys.

bottom of page